Παλιές Ανακοινώσεις Archives - OSTEOCELL Α.Ε.

Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2014

Ισολογισμός IFRS 31 12 2014 Ετήσια Οικονομική Έκθεση IFRS 31 12 2014

23
Ιούν
2015

Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2013

OSTEOCELL ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΔΠΧΑ OSTEOCELL ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΔΠΧΑ

09
Ιούν
2014

Χορήγηση άδειας αποθήκευσης, διάθεσης/διανομής και εξαγωγής, ιστικών μοσχευμάτων σκελετού

Στην εταιρεία μας χορηγήθηκε άδεια αποθήκευσης, διάθεσης/διανομής και εξαγωγής ιστικών μοσχευμάτων σκελετού από το Υπουργείο Υγείας, η οποία και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2877 της 14-11-2013. Η χορήγηση της άδειας αυτής είναι πολύ σημαντική μιας και επιβεβαιώνει το υψηλό επιστημονικό και ποιοτικό επίπεδο των εργασίων και υπηρεσιών που προσφέρει η Osteocell προς τα Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα και κατ’ επέκταση πρός τους .. read more

10
Ιαν
2014

Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2012

ΡΕΚΟΥΤΗΣ ΑΕ_Ισολογισμός με έκθεση 31 12 2012

04
Ιούν
2013

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30-6-2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜ.ΡΕΚΟΥΤΗΣ AE» Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΔΗΜ.ΡΕΚΟΥΤΗΣ ΑΕ» προσκαλεί σύμφωνα με το νόμο τους κ. Μετόχους της στην ετήσια τακτική συνέλευση την 30η Ιουνίου του 2013 ημέρα Kυριακή και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αθήνα και επί της οδού Θεμιστοκλέους, αριθμό 4 .. read more

04
Ιούν
2013

Οικονομικά Στοιχεία έτους 2012

Αθήνα, 30-5-2013 Η διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε να δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα της εταιρείας τα οικονομικά στοιχεία τους έτους 2012 Σχετικές ανακοινώσεις θα ακολουθήσουν

30
Μαΐ
2013