Θέσεις Εργασίας

Η εταιρεία Osteocell, πρωτοπόρος εταιρεία στον κλάδο των Βιολογικών υλικών και με δυναμική δραστηριότητα στον κλάδο του εμφυτεύσιμου Ορθοπεδικού υλικού στα πλαίσια της ανάπτυξης του Τμήματος Τιμολόγησης & Προσφορών αναζητεί Υπάλληλο Γραφείου για την διαχείριση παραγγελιοληψίας, προσφορών και τιμολογήσεων που αφορούν τα υλικά που εισάγει και διακινεί σε Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία Πανελλαδικά. Ακόμα, θα διαχειριστεί εισαγωγές υλικών καθώς και θέματα σχετικά με την εξυπηρέτηση των πελατών.

Απαραίτητα Προσόντα:
• Χειρισμός Προγράμματος Unisoft Atlantis ERP
• Προϋπηρεσία σε εταιρεία Ορθοπεδικών Υλικών ή Ιατρικών Ειδών
• Αγγλικά (Proficiency ή ισοδύναμο)
• Προγράμματα MS Outlook, Excel, Word, PowerPoint

Προαιρετικά Προσόντα:
• Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
• Επιπλέον ξένη γλώσσα

Παροχές:
• Μηνιαίος Μεικτός Μισθός
• Σύμβαση Αορίστου Χρόνου
• Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση

Για την αποστολή του βιογραφικού παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τους ακόλουθους συνδέσμους:

English: https://osteocell.gr/en/apostoli-biografikou/
Ελληνικά: https://osteocell.gr/apostoli-biografikou/

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.